Kreativ_Konkurrence_venstrestillet_m_symbol_neg_CMYK_AM

Er dine elever klar til at indgå i kæresteforhold?

Mange af dine elever er ved at gøre sig de første erfaringer med kæresteforhold. Det er for mange en spændende og god tid, men det er desværre også for mange en tid, hvor grænser let kan blive overtrådt. En holdningsundersøgelse fra 2017 om unge i alderen 16-24 år i Danmark og Statens Institut for Folkesundheds tal for omfanget af vold viser at:

  • 22 % kvinder og 8 % mænd mellem 16 og 24 år, der er eller har været i et forhold, har på et tidspunkt oplevet at få deres grænser overtrådt fysisk.
  • 33 % kvinder og 13 % mænd mellem 16 og 24 år, der er eller har været i et forhold, har på et tidspunkt oplevet at få deres grænser overtrådt psykisk.
  • 36 % af de unge mænd og 33 % af de unge kvinder siger, at de er meget enige eller enige i, at det kan være svært at sætte grænser for, hvad der er okay at gøre i et kæresteforhold.
  • 3,2 % kvinder og 1,6 % mænd mellem 16 og 24 år har været udsat for fysisk partnervold inden for det seneste år.

Kilde: Epinion (2017) og Statens Institut for Folkesundhed (2018)

Ved at deltage i Kreativ Konkurrence kan I tage det følsomme emne op på en involverende og spændende måde i undervisningen og samtidig ruste eleverne til fremtidige forhold, så de bliver bedre til at passe på sig selv og hinanden.

I deltager i konkurrencen ved at indsende kreative produkter som film, billeder og digte, der illustrerer elevernes refleksioner over årets tema.

Temaet er ”Skal – skal ikke?”
Det er kun i orden at kysse, kramme og have sex, hvis begge vil det. Hvad gør det ved en, hvis man bliver overtalt eller presset til noget, man i virkeligheden ikke har lyst til? Hvordan kan man være sikker på, at det man selv gør er i orden? Og hvordan finder man ud af, om begge vil det samme? Derfor: Skal – skal ikke?

Temaet for Kreative Konkurrence handler om at aflæse og respektere hinandens grænser, når man er eller gerne vil være kærester. Hvis man har antennerne ude og tolker og respekterer hinandens signaler og grænser, bliver det bare en bedre oplevelse for begge parter.

Brug ovenstående spørgsmål som afsæt for en diskussion med dine elever, og lad eleverne arbejde med et kreativt produkt, der viser elevernes refleksioner over årets tema.

Hvem kan deltage?
Kreativ Konkurrence er for elever i udskolingen og på ungdomsuddannelser. Vi modtager kreative bidrag inden for grupperne:

  • Unge i 7.-9. klasse
  • Unge i 10. klasser, erhvervs- og produktionsskoler, hhx, htx, stx og andre ungdomsuddannelser.

Eleverne kan deltage enkeltvis eller i grupper med deres bidrag eller som samlet klasse med ét bidrag. Hver klasse må altså gerne indsende flere bidrag.

Hvad kan I indsende?
For at deltage i konkurrencen skal eleverne skabe et kreativt produkt, der illustrerer årets tema. Vi modtager kreative bidrag inden for disse genrer:

  • Film og musik (længde: max 3 minutter pr. bidrag)
  • Tekster – noveller og digte (længde: max tre normalsider pr. bidrag)
  • Billeder og fotos.

Præmie til hele klassen
Der er en hovedpræmie på 10.000 kr. og en 2. præmie på 5.000 kr. i hver af de to aldersgrupper.

Der er altså fire præmier i alt. Uanset om eleverne deltager enkeltvis, som grupper eller som samlet klasse, så er det HELE klassen, der vinder præmien.

Tilmeld din klasse
Yderligere info om tilmelding følger.

Ved tilmelding vil du løbende modtage praktiske informationer om konkurrencen, inspirationsmateriale til brug i undervisningen og i elevernes udarbejdelse af kreative bidrag mm. Tilmelding er ikke bindende.

Frist for indsendelse af bidrag: 30. november 2018
Upload jeres bidrag her på siden, så vi har det senest den 30. november 2018.

Yderligere info vedr. upload af bidrag følger senere.

Download

Dommerpanel
Årets dommerpanel består af Formand for Det Kriminalpræventive Råd, Generalsekretær i Bryd Tavsheden samt YouTuber Louise Bjerre og forfatter Sebastian Bune.

Præmieoverrækkelse
Der er præmieoverrækkelse i København i februar 2019.

VINDERNE AF KREATIV KONKURRENCE 2017