FAGLIG TILGANG

Bryd Tavshedens rådgivning bygger på den meningsskabende og anerkendende dialog og har fokus på de unges ressourcer og styrker. De unge skal opleve, at de bliver taget alvorligt, og de skal føle sig mødt, set, hørt og forstået. Derfor møder vi de unge fordomsfrit, dér hvor de er, med varme, omsorg og faglighed. Vi er nysgerrige, understøttende samt proces- og løsningsorienteret. Vi rummer de unges problemer uden at overtage dem. Vi hjælper dem til at se muligheder og skabe håb.

Målet er at hjælpe børn og unge udsat for vold i familien eller kæresteforholdet til fra en ny position at anskue deres historie og herigennem opnå motivation til udvikling af nye strategier for målrettet handling og problemløsning.

Vores rådgivning bygges op gennem en ”4 step guideline” for den gode rådgivning:

  1. Anerkende at den unge tager kontakt
  2. Undersøge temaet: Hvorfor har den unge taget kontakt?
  3. Sikre, støtte og hjælpe den unge på vej til, at få brudt tavsheden over for os samt andre
  4. Sørge for og bidrage til at den unge har motivation til handling. Give råd til hvordan den unge kommer videre.

Vi benytter tre centrale spørgsmål, der har til formål at åbne op for den anerkendende dialog med den unge:

  • Hvad bekymrer?
  • Hvad fungerer?
  • Hvad skal ske?

Vores rådgivere har en stor socialfaglig viden, samt viden om volds-, krise- og traumeteorier. De arbejder helhedsorienteret, systematisk og medinddragende. De er opmærksomme på de unges sikkerhed, kender lovgivningen på socialområdet og kan foretage balancerede risikovurderinger.