VÆRDIGRUNDLAG

Bryd Tavshedens arbejde er båret af et stærkt socialt og frivilligt engagement. Vi arbejder for at nedbryde tabuet omkring børnevold og kærestevold – for alle børn og unge har ret til et liv uden vold uanset køn, kulturbaggrund, udseende, seksualitet, etnicitet og religion.

Frivilligheden bygger på engagement, ansvarsfølelse og faglig involvering i sagen. En af de helt centrale værdier i den frivillige rådgivende indsats er rollen som fortaler for udsatte børn og unge. For børn og unge, der er udsat for vold, skal altid kunne finde nogen, der vil rådgive og støtte op om dem. De skal møde rådgivere, der lytter og hører deres historie og tager udgangspunkt i den personlige historie.

Vi møder derfor brugerne med varme og omsorg. Vi er fordomsfri, rosende og anerkendende i vores tilgang. Vi arbejder for på en understøttende måde at skabe håb og se muligheder hos vores brugere. Vi bestræber os på at gøre brugerne til eksperter i eget liv. Med udgangspunkt i fagligheden er vi nysgerrige og undersøgende i mødet med de unge og tager udgangspunkt i de kulturelt betingede ressourcer de kommer med. Vi understøtter de unge og bidrager til motivation til handling.

Det er aldrig barnets skyld! Derfor lytter og anerkender vi, når børn og unge bryder tavsheden om vold, for volden må ikke blive det, der definerer, hvem de er, hvilken værdi de har, og hvad de kan i livet.