LINKS TIL MERE VIDEN

 • Socialstyrelsens portal om aktuelt bedste viden om udsatte børn og unge.
  Find viden om vold mod børn.

 • Sociale indsatser ved vold og seksuelle overgreb mod børn – Socialstyrelsens videnscenter.
  Få hjælp til at håndtere sager om vold mod børn.

 • Det nationale forskningecenter for velfærd.
  Find statistik om vold mod børn og unge.

 • Statens institut for folkesundhed.
  Find statistik om kærestevold.

 • Det Kriminalpræventive Råd
  Unges egne historier om kærestevold. Få hjælp og rådgivning.

 • Børnerådets portal til børn og unge om let at finde den rette hjælp.
  Find vejledning til råd og hjælp – og kend dine rettigheder.

 • Landsorganisation af kvindekrisecentre.
  Find hjælp til kvinder og rådgivning til etniske minoriteter.

 • Kvindekrisecenter Grevinde Danner i København.
  Find hjælp og viden om vold mod kvinder og børn og om ligestilling mellem kønnene.

 • Dialog mod vold – Askovfonden.
  Find hjælp når det hele bliver for vildt indeni og volden tager over. Til dig der vil undgå vold i dit kæresteforhold og er mellem 16 – 24 år.